Khó đỡ chiến đấu cơ Mỹ đóng giả phi cơ Nga

Không giống như xe tăng, các chiến đấu cơ Mỹ chỉ có thể sơn ngụy trang cho giống màu của các tiêm kích Nga để huấn luyện chiến đấu.

Khó đỡ chiến đấu cơ Mỹ đóng giả phi cơ Nga

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.