Khó đỡ cảnh lính Hàn Quốc tập… múa ba lê

Mỗi tuần một buổi, 15 binh sỹ Hàn Quốc làm nhiệm vụ canh gác tại khu phi quân sự DMZ được đưa đi học múa ba lê để giảm bớt căng thẳng.

Khó đỡ cảnh lính Hàn Quốc tập… múa ba lê

Shares

Shares

47 queries in 3.550 seconds.