Khi thấy cảnh tượng trộm cắp bạn sẽ giúp hay ngó lơ? cùng xem văn hóa phương tây nhé!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.