Khi thanh niên Việt Nam đi bắt rắn độc và cái kết không ai ngờ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.315 seconds.