Khi thanh niên cứng tán gái Quá phũ … mình đã khóc !

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.