Khi rạp hát quá bé thì các nghệ sĩ đường phố phải biểu diễn cả ra đường thế này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.