Khi mẹ vắng nhà và việc trông con giao cho bố 2 cha con quá bá

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.