Khi làm rơi đồ trên đường và cần sự trợ giúp, ai sẽ ra tay giúp đỡ?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.857 seconds.