Khi được hỏi đã bao giờ “Thẩm Du” các cô gái trả lời như thế nào?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.