Khi đi mẹ có dặn dò, cái gì phê quá thì đừng có chơi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.