Khi để các chụy xinh gái vừa ngồi máy rung vừa hát Nhìn vừa thương lại vừa…à mà thôi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.