Khi con gái ngồi trên siêu xe. (Không ngồi trên xe mà cũng bị chóng mặt )

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.