Khi con gái gặp ma trong phim và khi gặp ma ngoài đời thực

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.