Khảo sát: VN nằm trong danh sách 20 nước hấp dẫn du khách nhất thế giới

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.