Khám phá xe tăng đầu tiên Nhật Bản sản xuất sau CTTG 2

Xe tăng Type 61 được trang bị pháo chính 90mm cùng lớp giáp khá mỏng manh, chúng chưa bao giờ được xem là đối thủ với tăng T-54, T-62.

Khám phá xe tăng đầu tiên Nhật Bản sản xuất sau CTTG 2

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.