Khám phá tàu lớn nhất của Cảnh sát biển Việt Nam

Với lượng giãn nước đầy tải lên tới 4.300 tấn, CSB 7011 là chiếc tàu lớn nhất trang bị cho Cảnh sát biển Việt Nam từ trước tới nay.

Khám phá tàu lớn nhất của Cảnh sát biển Việt Nam

Shares

Shares

21 queries in 1.955 seconds.