Khám phá một phần lá chắn bảo vệ nước Pháp trong chiến tranh

Trận Verdun là một trong những trận đánh lớn nhất và kéo dài lâu nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ I với sự thất bại của người Đức.

Khám phá một phần lá chắn bảo vệ nước Pháp trong chiến tranh

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.