Khai quật tàu ngầm U-boat của Đức trong hầm ngầm Elbe II

Ba tàu ngầm U-boat được phát hiện gần như nguyên vẹn trong hầm ngầm Elbe II ở Hamburg 40 năm sau kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Khai quật tàu ngầm U-boat của Đức trong hầm ngầm Elbe II

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.