Khai mạc đại hội Đảng Công nhân lần thứ 7 tại Bình Nhưỡng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.