Khả năng bơi của “xe bọc thép bay” BMD-2

Chỉ trong vòng một giờ, xe bọc thép BMD-2 vốn được thiết kế để nhảy dù đã hỗ trợ vận chuyển 200 binh sĩ vượt sông Oka thành công.

Khả năng bơi của “xe bọc thép bay” BMD-2

Shares

Shares

25 queries in 1.649 seconds.