Kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2015

0
7

Toàn cảnh phiên họp thứ 9 của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng sáng 28/12/2015

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng của đảng cộng sản Việt Nam hôm qua vừa có thông báo về phiên họp thứ 9 của ban chỉ đạo. Theo đó công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2015 tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo báo cáo, trong năm 2015, Ban chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo ban nội chính trung ương đôn đốc các tỉnh ủy, thành ủy xử lý đẩy nhanh tiến độ điều tra và xử lý các vụ án tham nhũng. Cụ thể từ 19 vụ án, 6 vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, cơ quan điều tra và hội đồng xét xử sơ thẩm đã khởi tố thành 31 vụ với 329 bị can, đã xét xử sơ thẩm 14 với 149 bị cáo, tuyên phạt 7 bị cáo với 8 án tử hình, 13 bị cáo với 14 án chung thân.

Cũng theo báo cáo, qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, ngành thanh tra đã phát hiện 100 vụ, với 172 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền hơn 40 tỷ đồng. Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 216 vụ với 460 bị can.

:R:

comments

SHARE