Jessica Minh Anh mặc váy đính vàng catwalk trên sông Seine

Jessica Minh Anh mặc váy đính vàng catwalk trên sông Seine

Shares

MinhAnh2.jpg
MinhAnh3.jpg
MinhAnh4.jpg
MinhAnh5.jpg
MinhAnh6.jpg
MinhAnh7.jpg
MinhAnh8.jpg
MinhAnh9.jpg
MinhAnh10.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.