Jeb Bush có tham vọng thay đổi Obamacare

Jeb Bush có tham vọng thay đổi Obamacare

Shares

HOA KỲ – Trong một nỗ lực mới để thu hút cử tri, ứng cử viên Cộng Hòa Jeb Bush tuyên bố, ông có một kế hoạch về bảo hiểm y tế thay thế cho chương trình Obamacare, và sẽ gia tăng tiền hoàn trả thuế cho cá nhân, và cho phép họ mua chương trình y tế ngay cả khi bị ‘bệnh nặng chữa trị tốn kém’. Nhưng người ta nhận thấy, kế hoạch dài 2 trang được ông Jeb Bush trình bày không đề ra chi tiết là liệu sẽ có bao nhiên người Mỹ sẽ không có bảo hiểm y tế trong chương trình này, vì nó sẽ trao nhiều quyền hơn cho từng tiểu bang.

Ngoài ra người nghe còn thấy những cá nhân được bảo hiểm y tế theo kế hoạch này là “những người đã có bệnh từ trước,” – một điều tương tự như chương trình Obamacare. Các nhà quan sát chính trị cho là ông Bush cần phải đưa ra thêm nhiều chi tiết mang tính thuyết phục hơn, trong vòng 3 ngày ông đi vận động tranh cử ở tiểu bang New Hampshire. Các cố vấn của ông Bush cho hay, kế hoạch bảo hiểm y tế của ông có 3 nét chính lớn, đó là đưa ra một cách tân trong ngành y tế, hạ giá bảo hiểm y tế phù hợp với đa số người Mỹ, và trao thêm quyền cho các tiểu bang.

:VD:

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.