James Mattis: Vị tướng yêu quý của Lính thủy Đánh bộ Mỹ

Với gần 40 tướng bốn sao trong biên chế nhưng không phải vị tướng nào của Lính thủy đánh bộ Mỹ cũng được binh sĩ yêu quý như James Mattis.

James Mattis: Vị tướng yêu quý của Lính thủy Đánh bộ Mỹ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.