Israel có phương án mới nâng cấp T-54, Việt Nam sẽ quan tâm?

Mới đây Israel đã ra mắt thêm một giải pháp mới, tiết kiệm, có thể áp dụng nâng cấp các dòng xe tăng T-54, T-55, T-62, T-72 do Liên Xô sản xuất.

Israel có phương án mới nâng cấp T-54, Việt Nam sẽ quan tâm?

Shares

Shares

55 queries in 3.851 seconds.