Iraq: Fallujah hoàn toàn giải phóng, chuẩn bị chiếm lại Mosul

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.614 seconds.