Indonesia tính dùng xe tăng Lepard 2RI để đánh đảo?

Có khả năng khi cần Indonesia sẽ sử dụng cả xe tăng Leopard 2RI để thực hiện các cuộc tấn công đánh đảo hoặc tái chiếm đảo.

Indonesia tính dùng xe tăng Lepard 2RI để đánh đảo?

Shares

Shares

32 queries in 2.449 seconds.