Indonesia tính dùng xe tăng Lepard 2RI để đánh đảo?

Có khả năng khi cần Indonesia sẽ sử dụng cả xe tăng Leopard 2RI để thực hiện các cuộc tấn công đánh đảo hoặc tái chiếm đảo.

Indonesia tính dùng xe tăng Lepard 2RI để đánh đảo?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

58 queries in 3.598 seconds.