Hữu Công và Linh Miu : Máy phát hiện nói dối. cực hài )))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.