Hữu Công và Linh Miu – Mai Thỏ,Đỗ Duy Nam,Hoàng Yến : Chán cơm thèm phở

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.