Hữu Công và Linh Miu – Đỗ Duy Nam,Mai Thỏ,Hoàng Yến : Lấy lòng phái đẹp cực hài

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.