HRW: Campuchia coi người tỵ nạn là ‘đồng tiền đổi chác’

Shares

Theo VOA Tiếng Việt
 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.