HOT: Ném xe đạp bắt cướp, không biết có bị 2 thằng cướp xử không

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.