Hốt hoảng cảnh tên lửa Triều Tiên bắn ồ ạt

Hình ảnh tên lửa đạn đạo của Triều Tiên liên tục rời bệ phóng hướng về mục tiêu giả định khiến các cường quốc cũng phải hốt hoảng, ghê sợ.

Hốt hoảng cảnh tên lửa Triều Tiên bắn ồ ạt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 3.960 seconds.