Hốt hoảng cảnh tên lửa Triều Tiên bắn ồ ạt

Hình ảnh tên lửa đạn đạo của Triều Tiên liên tục rời bệ phóng hướng về mục tiêu giả định khiến các cường quốc cũng phải hốt hoảng, ghê sợ.

Hốt hoảng cảnh tên lửa Triều Tiên bắn ồ ạt

Shares

Shares

58 queries in 4.879 seconds.