Hơn 300,000 cựu quân nhân đã chết nhưng vẫn còn trong sổ chăm sóc sức khỏe

Hơn 300,000 cựu quân nhân đã chết nhưng vẫn còn trong sổ chăm sóc sức khỏe

Shares

Hơn 300,000 cựu quân nhân đã chết nhưng vẫn còn tên trong sổ ghi danh chăm sóc sức khỏe của Bộ Cựu Chiến Binh.

Con số này là một phần trong danh sách 860,000 cựu chiến binh đang ghi danh chờ khám bệnh, theo một cuộc kiểm toán hôm Thứ Tư cho thấy Bộ Cựu Chiến Binh còn lung túng về các danh sách cựu chiến binh cần chăm sóc sức khỏe.

Mặt khác, trên máy điện toán của Bộ Cựu Chiến Binh hình như đã xóa 10,000 đơn xin phúc lợi từ các cựu chiến binh khác mà không xét duyệt đơn, và 13% đơn trước giờ đang chờ xét duyệt lâu tới hơn 5 năm, theo lời tổng thanh tra trong bản kiểm toán.

Nhiều cựu chiến binh đã chết, nhưng nhân viên Bộ Cựu Chiến Binh vẫn chưa xóa tên họ trong dàn điện toán.

Và bây giờ, Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ nhìn nhận là không biết rõ hồ sơ nào cần giải quyết khẩn cấp nhất.

Theo Viet Bao

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.