Hơn 2,400 bác sĩ Mỹ bị phạt vì lạm dụng tính dục bệnh nhân

Theo Người Việt Online

 

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.861 seconds.