Hội nghị hiệp thương: Loại bỏ các ứng cử viên độc lập

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.