[HỘI ĐÀM LỊCH SỬ] TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ TỔNG THỐNG BARACK OBAMA HỌP BÁO

Shares

Theo VTV – Đài Truyền hình Việt Nam

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.