Hồi còn trẻ chắc cũng không phải dạng vừa đâu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

31 queries in 2.171 seconds.