Hội Ân xá Quốc tế: Nhiều người bị hành quyết năm 2015

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.