Học thuyết pháo binh mới của Israel có gì đặc biệt?

Vô hiệu hóa tác chiến phi đối xứng là nội dung chính trong học thuyết pháo binh mới của Quân đội Israel.

Học thuyết pháo binh mới của Israel có gì đặc biệt?

Shares

Shares

53 queries in 3.729 seconds.