Hoảng hồn chiến hạm 4.900 tấn giá 1,1 tỷ USD của Ấn Độ

Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự tính đóng mới các chiến hạm lớp Shivalik Project 17A với giá trị ước tính 1,1 tỷ USD/chiếc.

Hoảng hồn chiến hạm 4.900 tấn giá 1,1 tỷ USD của Ấn Độ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.