Hóa ra đây là cách mà người ta làm đường sắt ở nước ngoài

Theo Youtube

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

68 queries in 0.524 seconds.