Hoa Kỳ và Trung Quốc kết thúc diễn tập cứu trợ thảm họa ở Côn Minh

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE