Hoa Kỳ đưa Đức, Trung Quốc vào danh sách theo dõi thương mại

Hoa Kỳ đưa Đức, Trung Quốc vào danh sách theo dõi thương mại

Shares

Hôm qua 29/04/2016, Hoa Kỳ đã đưa Đức, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc vào một danh sách « theo dõi » mới đối với các đối tác thương mại có thặng dư thương mại và thặng dư tài khoản vãng lai.

Danh sách theo dõi được lập ra vì bộ Tài Chính Hoa Kỳ nghi ngờ rằng năm nước nói trên đã hỗ trợ không bình đẳng nền kinh tế của họ.

Đánh giá mới của bộ Tài Chính Mỹ thay thế báo cáo định kỳ 6 tháng một lần về «can thiệp ngoại hối » theo yêu cầu của quốc hội ; theo đó quốc gia nào cố ý can thiệp tỷ giá để hỗ trợ xuất khẩu sẽ bị trừng phạt.

Theo bộ Tài Chính Hoa Kỳ, 5 nước nói trên vi phạm hai trong ba nguyên tắc về không bình đẳng trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên, không nước nào vi phạm cả ba nguyên tắc, khiến cho có thể bị Mỹ trả đũa thương mại . Ba nguyên tắc đó là : – Duy trì thặng dư thương mại với Mỹ ở mức đáng ngại – Duy trì thặng dư tài khoản vãng lai lớn hơn 3% GDP của nước đó – Can thiệp lặp đi lặp lại thị trường ngoại hối để tránh đồng tiền quốc gia đó tăng giá

Trung Quốc,Nhật, Đức và Hàn Quốc bị xem là vi phạm 2 nguyên tắc đầu. Trong khi đó Đài Loan bị đưa vào danh sách vì thặng dư tài khoản vãng lai lớn và cố giữ đồng tiền của mình thấp hơn giá trị thực so với đồng đô la.

RFI

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.