“Hồ sơ Panama” đã tiết lộ những gì? Thế giới trong tuần 06.04.2016

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.