Hồ Ngọc Hà khoe eo trên sàn tập nhảy cùng học trò The Face

Hồ Ngọc Hà khoe eo trên sàn tập nhảy cùng học trò The Face

Shares

HoNgocHa1.jpg
HoNgocHa3.jpg
HoNgocHa4.jpg
HoNgocHa5.jpg
HoNgocHa6.jpg
HoNgocHa7.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.