Hình dạng khác tổ hợp Pantsir-S1 danh tiếng

Hóa ra tổ hợp phòng không Pantsir-S1 danh tiếng của Nga cũng được phát triển trên khung gầm bánh xích ngoài loại bánh lốp.

Hình dạng khác tổ hợp Pantsir-S1 danh tiếng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.