Hình ảnh vệ tinh: TQ tăng cường hoạt động quân sự ở Hoàng Sa

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.