Hình ảnh người dân Washington, Mỹ đi bầu cử Tổng thống sớm

0
10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Theo VOV

comments