Hiện đại hóa pháo binh, Việt Nam sẽ mua pháo tự hành Msta-S?

Pháo tự hành Msta-S có thể xem là ứng viên sáng giá bổ sung cho lực lượng pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chiến tranh hiện đại.

Hiện đại hóa pháo binh, Việt Nam sẽ mua pháo tự hành Msta-S?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.